UV-STRÅLNING (UVA, UVB, UVC)


UV-strålning kan delas in i tre grupper, UVA, UVB och UVC, beroende på vilken våglängd strålningen har. Energin i strålningen beror på våglängden och en kortare våglängd innebär en mer energirik strålning. En lite förenklad bild av hur strålningen påverkar oss är att ju mer energirik strålningen är, desto större är risken för skador.


UVA-strålning är den strålning som är minst energirik. Både från solen och från solarier utgörs den största delen av UV- strålningen av UVA. Solarier har dessutom oftast en högre andel av UVA-strålning än den naturliga solen. UVA gör pigmentet i huden mörkt. UVA tränger in i hudens djupare skikt. Den får huden att åldras i förtid och kan orsaka hudcancer. UVA-strålning kan också bryta ner D-vitamin i huden.
UVB har våglängder som är kortare än UVA-strålningens och är därmed mer energirik. Ozonskiktet i atmosfären filtrerar bort stora delar av den skadliga delen av UV-strålningen och begränsar mängden UVB-strålning som når jordytan. Det är fram- för allt UVB-strålningen som gör att vi bränner oss om vi solar för mycket. Den gör också att huden åldras och kan ge upphov till hudcancer. UVB tränger inte lika långt ner i huden som UVA gör.


UVB-strålningen ökar produktionen av vissa celler i huden och gör den tjockare. Den ökar också mängden pigment i huden. Det förtjockade hudskiktet hindrar strålningen från att tränga in i vävnaderna. Detta ger ett betydligt bättre UV-skydd än vad den bruna färgen gör ensam. Solarier har inte exakt samma sammansättning av UVA- och UVB-strålning som solen och huden utvecklar därmed inte samma naturliga skydd vid solariesolning. UVB-strålning startar bildningen av D-vitamin i huden.       


UVC-strålning är mycket energirik. Solens UVC-strålning når inte jordytan eftersom all UVC absorberas av atmosfären. UVC- strålning används till exempel i speciallampor för att döda bakterier.

källa: Strålsäkerhetsmyndigheten: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Sol-och-solarier/njut-av-solen/UV-stralning/

De solskyddsmedel vi använder behöver alltså skydda mot både UVA- och UVB-strålning.

­